Jezus miał rodzeństwo

Jednym z doktryn kościoła Rzymsko Katolickiego jest kult Maryjny. W ramach kultu maryjnego jest dogmat o tym, że Maria była dziewicą.

Co na to biblia?

I powiedział mu ktoś: Oto twoja matka i twoi bracia stoją przed domem, chcąc z tobą mówić. Mat 12:47

I bardziej dosadny tekst:

Czyż to nie jest syn cieśli? Czyż jego matce nie jest na imię Maria, a jego bracia to Jakub, Józef, Szymon i Juda?

A jego siostry, czyż wszystkie nie są wśród nas? Skąd więc on ma to wszystko? Mat 13:55-56

Z powyższych wersetów jasno wynika, że Jezus miał rodzeństwo.

Duchowni katoliccy próbują się bronić, mówiąc, że słowo bracia można uznać także do kuzynostwa. Jest to mocne naginanie rzeczywistości z kilku powodów. W nowym testamencie istnieje osobne słowo oznaczające kuzyna (grec. Anepsios).

Pozdrawia was Arystarch, mój współwięzień, i Marek, kuzyn Barnaby (co do którego otrzymaliście polecenie: Przyjmijcie go, jeśli do was przybędzie) Kol 4:10

W cytowanej Ewangelii Mateusza, podobnie jak w Ewangelii Marka (Mk 6:1-3) jest także mowa o siostrach, nie zaś o kuzynkach. Poza tym w jednym zdaniu jest mowa o Marii jako matce Jezusa i braciach wymienionych z imienia. Trzeba tutaj pogwałcić swoje logiczne myślenie, aby znaleźć w tym fragmencie kuzynów Jezusa.

Ale nie obcował z nią, dopóki nie urodziła swego pierworodnego syna, któremu nadał imię Jezus. Mat 1:25

Maria była dziewicą do momentu urodzenia Jezusa. Słowo DOPÓKI oznacza, że Józef nie współżył z Marią tylko do momentu aż Ona nie urodziła Jezusa.

Okazuję się, że Jezus miał rodzeństwo i to dość liczne!

Jest to jeden z wielu przykładów tego, jak katoliccy wierni są oszukiwani i prowadzeni do grzechu, ponieważ modlenie się, czczenie, adoracja, uwielbienie itp. jest należne tylko Trójjedynemu Bogu.

Jeden bowiem jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus 1Tm 2:5.

Przecież mojej chwały nie oddam innemu. Iz 48:11

 

Pozdrawiam:

Łukasz Popiołek

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.