Kontakt

Łukasz Popiołek

608 167 533

pastor kościoła Kraków

Małgorzata Lorenc

733 300 294

lider wspólnoty Dębica

Adres nabożeństw

Niedziela, godz. 11:00

ul. Żmujdzka 31/5
2 piętro
31-217 Kraków

Wsparcie finansowe:

21 1240 4432 1111 0011 0515 9620

Kościół Bożego Królestwa / Bank Pekao SA

Tytuł przelewu: „Ofiara na cele kultu” (można odliczyć od podatku)

Kościół Bożego Królestwa jest częścią Federacji Apostolskiej Kościół Chrześcijan Pełnej Ewangelii "Obóz Boży"