Lęk przed odejściem z Kościoła Rzymsko-katolickiego

Powszechną rzeczą jest to, że osoby, które chcą odejść z tej instytucji doświadczają lęku. Sam tego doświadczałem. Lęk przez odejściem, lęk przez tym jak może wyglądać życie bez czynnego udziału w obrzędach skutecznie powstrzymywał mnie ok. rok czasu od duchowego rozwoju, poznawania Boga i służby dla Niego. Był to frustrujący czas, a jedynym rozwiązaniem była decyzja o odejściu lub pójściem na kompromis z Bożym Słowem i zostanie w KRK.

Jest kilka czynników które powodują ten lęk i wszystkie można przezwyciężyć.

Presja społeczna – Często zadawane pytanie to: Jak zareagują

moi rodzice? Co powiedzą znajomi? Itp. Jeśli człowiek szuka uznania, aprobaty innych ludzi to taka osoba nigdy nie będzie mogła prawidłowo żyć życiem wiary. Mówi o tym Jezus w Ew Jana 5:44. Jeżeli wiesz, że większość doktryn KRK jest zaprzeczeniem Bożego Słowa i Jego woli to musisz zdecydować czy chcesz dalej w tym trwać, by nie narażać się na krytykę katolików z Twojego otoczenia, czy chcesz być posłuszny Bogu. Nie ma innego wyjścia. Dlatego Jezus mówi w Mateusza 10:34-36 Nie sądźcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem i córkę z jej matką, a synową z teściową. I nieprzyjaciółmi człowieka będą jego domownicy. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny.

Fałszywe doktryny – teologia KRK w wielu miejscach przedstawia chrześcijaństwo w taki sposób, że życie zgodne z wolą Boga jest możliwe tylko wtedy, gdy człowiek jest posłuszny nauczaniu 

KRK. Prawda jest jednak taka, że życie zgodne z wolą Boga jest możliwe tylko wtedy, gdy człowiek opiera swoją wiarę, swoje decyzje życiowe o Słowo Boże (biblie) oraz ponadnaturalne prowadzenie Ducha Świętego, który zamieszkuje w ciele człowieka prawdziwie wierzącego.

Bałwochwalstwo – inaczej duchowy nierząd. Praktyki KRK są pełne bałwochwalstwa. W skrócie to oddawanie czci, modlenie się do czegokolwiek co nie jest trójjedynym Bogiem. W księdze Ozeasza 4:12 Bóg ostrzega, że ludzie którzy się tego dopuszczają są pod wpływem demonów, które wprowadzają ludzi w błąd (zwiedzenie) oraz oddalają ich od oddawania czci Bogu we właściwy sposób. Aby się temu przeciwstawić, należy po pierwsze uznać Jezusa Jedynym Panem i zbawicielem, wyrzec się wszelkich form bałwochwalstwa. Czasem konieczne jest uwolnienie człowieka od demonów.

Nieznajomość głosu Bożego – niektórzy ludzie odczuwając lęk, opór i tym podobne odczucia interpretują je jako głos Boga. Bóg jednak nigdy nie mówi do człowieka w sposób który wprawiałby go w stany lękowe. Bóg jest Bogiem miłości a „w miłości nie ma lęku” (1 Jana 4:18). Duch Święty którego przemawia do nas jest przez Jezusa nazwany pocieszycielem, adwokatem, obrońcą (Ew. Jana 15:26).

 

Charakter instytucji kościoła – od samego początku (IV w.n.e.) KRK jest instytucją religijno-polityczną, z bardzo silnymi zapędami do dominacji nad narodami i możliwe wszystkimi sferami życia człowieka. Więcej o tym można przeczytać w moim artykule pt. „Czy Kościół Rzymsko-Katolicki jest sektą”. Według KRK nie ma zbawienia poza tym kościołem, ale Słowo Boże mówi, że zbawienie jest decyzją wiary, a nie przynależności do kościoła (Rzymian 10:9). Taki rodzaj indoktrynacji w naturalny sposób odbija się na psychice człowieka i wywołuje lęk. Jest to jednak lęk spowodowany fałszywym przedstawieniem Boga i Chrześcijaństwa a nie realnym zagrożeniem.

Pozdrawiam

Łukasz Popiołek

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.