Katolicyzm

Maria czy Duch Święty?

  Maria czy Duch Święty?   Istniej wiele podobieństw pomiędzy Duchem Świętym a Marią (czczoną i uznawaną w kościele katolickim jako pośredniczka i matka Boga). Co o Marii mówi katechizm, czyli oficjalna doktryna kościoła katolickiego: KKK 963 „Istotnie, Maryja Dziewica… jest uznawana i czczona jako prawdziwa Matka Boga i Odkupiciela… co więcej, jest «również Matką …

Maria czy Duch Święty? Read More »

Sakrament eucharystii a dzieło krzyża Jezusa Chrystusa

Eucharystia według katechizmu KRK 1331 Komunią, ponieważ przez ten sakrament jednoczymy się z Chrystusem, który czyni nas uczestnikami swojego Ciała i swojej Krwi, abyśmy tworzyli z Nim jedno ciało. Nazywa się jeszcze Eucharystię rzeczami świętymi (ta hagia; sancta) i jest to pierwotne znaczenie „komunii świętych” (świętych obcowania), o której mówi Symbol Apostolski. Nazywa się ją również …

Sakrament eucharystii a dzieło krzyża Jezusa Chrystusa Read More »

Przestrzeganie przykazań a życie wieczne

Przestrzeganie przykazań a życie wieczne O Ewangelii rozmawiałem z setkami jeśli nie tysiącami ludzi. Wielokrotnie słyszałem tego typu wypowiedzi: „Jeśli chcesz zasłużyć na życie wieczne, musisz przestrzegać Bożych przykazań” Katechizm KRK p. 2068 tak naucza: …”Biskupi, jako następcy Apostołów, otrzymują od Pana… misję nauczania wszystkich narodów i głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu, aby wszyscy ludzie przez …

Przestrzeganie przykazań a życie wieczne Read More »

Jezus miał rodzeństwo

Jednym z doktryn kościoła Rzymsko Katolickiego jest kult Maryjny. W ramach kultu maryjnego jest dogmat o tym, że Maria była dziewicą. Co na to biblia? I powiedział mu ktoś: Oto twoja matka i twoi bracia stoją przed domem, chcąc z tobą mówić. Mat 12:47 I bardziej dosadny tekst: Czyż to nie jest syn cieśli? Czyż …

Jezus miał rodzeństwo Read More »

Lęk przed odejściem z Kościoła Rzymsko-katolickiego

Powszechną rzeczą jest to, że osoby, które chcą odejść z tej instytucji doświadczają lęku. Sam tego doświadczałem. Lęk przez odejściem, lęk przez tym jak może wyglądać życie bez czynnego udziału w obrzędach skutecznie powstrzymywał mnie ok. rok czasu od duchowego rozwoju, poznawania Boga i służby dla Niego. Był to frustrujący czas, a jedynym rozwiązaniem była …

Lęk przed odejściem z Kościoła Rzymsko-katolickiego Read More »

Czy Kościół Rzymsko-katolicki jest sektą?

Poniżej omawiam 7 głównych cech charakterystycznych dla sekt wg encyklopedii PWN oraz katolickiego portalu Adonai.pl. Chcąc być maksymalnie obiektywnym, omawiam poszczególne cechy, posiłkując się głównie: cytatami z Katechizmu Kościoła Katolickiego (KKK), który jest jedyną i niepodważalną wykładnią wiary każdego katolika, faktami z historii kościoła oraz Biblią. Poszczególne paragrafy katechizmu są ponumerowane, więc łatwo można je …

Czy Kościół Rzymsko-katolicki jest sektą? Read More »

Czyściec a dzieło krzyża Jezusa Chrystusa

Czyściec wg katechizmu KRK: KKK 1030 Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni, chociaż są już pewni swego wiecznego zbawienia, przechodzą po śmierci oczyszczenie, by uzyskać świętość konieczną do wejścia do radości nieba. KKK1032 Nauczanie to opiera się także na praktyce modlitwy za zmarłych, której mówi już …

Czyściec a dzieło krzyża Jezusa Chrystusa Read More »

Sakrament spowiedzi a dzieło krzyża Jezusa Chrystusa

  Spowiedź wg katechizmu KRK: Katechizm KRK 1424 Nazywa się go sakramentem spowiedzi, ponieważ oskarżenie – spowiedź z grzechów przed kapłanem jest istotnym elementem tego sakramentu. Sakrament ten jest również „wyznaniem”, uznaniem i uwielbieniem świętości Boga oraz Jego miłosierdzia wobec grzesznego człowieka. Nazywa się go sakramentem przebaczenia, ponieważ przez sakramentalne rozgrzeszenie wypowiedziane słowami kapłana Bóg …

Sakrament spowiedzi a dzieło krzyża Jezusa Chrystusa Read More »

Sakrament chrztu a dzieło krzyża Jezusa Chrystusa

Grzech pierworodny i piekło dla nieochrzczonych dzieci Katechizm KRK 1250 – Dzieci, rodząc się z upadłą i skażoną grzechem pierworodnym naturą, również potrzebują nowego narodzenia w chrzcie, aby zostały wyzwolone z mocy ciemności i przeniesione do Królestwa wolności dzieci Bożych, do którego są powołani wszyscy ludzie. Czysta darmowość łaski zbawienia jest szczególnie widoczna przy chrzcie …

Sakrament chrztu a dzieło krzyża Jezusa Chrystusa Read More »