KBK
Kraków
Dębica
Image Slide 2
Doświadczamy mocy i realności Boga
Image Slide 2
Kraków
Image Slide 2
Dębica
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Co zrobił dla nas Jezus?

„On (Jezus Chrystus) nasze grzechy na swoim ciele poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom, żyli dla sprawiedliwości; przez jego rany zostaliście uzdrowieni”
(1 List Piotra 2,24).
Dzieło odkupienia, dokonane przez Jezusa Chrystusa na krzyżu, zawiera w sobie:
Jeżeli chcesz doświadczać realności Jezusa w swoim życiu i służyć Bogu z mocą, to zapraszamy Cię do kontaktu z nami.

Jeżeli chcesz doświadczyć realności Jezusa w swoim życiu lub służyć Bogu z mocą

Czy narodziłeś się na nowo?

„…Jeśli się kto nie narodzi na nowo nie może ujrzeć Królestwa Bożego”
(Ewangelia Jana 3,3).
Można wychować się w najbardziej pobożnej rodzinie i sumiennie spełniać wszystkie wymogi danej religii I IŚĆ DO PIEKŁA !!! Chrześcijaństwo to nie religia, TO RELACJA.
„…Jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego”
(Ewangelia Jana 3,5)
Nie ma tu mowy o chrzcie wodnym, WODA TO SYMBOL OŻYWCZEGO SŁOWA BOGA WYPOWIEDZIANEGO DO CZŁOWIEKA. BÓG MÓWI, TY ZACZYNASZ MU WIERZYĆ I W SKUTEK TWOJEJ WIARY, WSTĘPUJE W TWOJEGO MARTWEGO DUCHA, DUCH BOŻY, I OŻYWIA CIĘ DO NOWEGO ŻYCIA.
„Co się narodziło z ciała, ciałem jest, co się narodziło z Ducha, Duchem jest”
(Ewangelia Jana 3,6).
Nowe narodzenie to nie naprawienie grzesznego życia, ale ZMIANA NATURY. To co było w nas stare i grzeszne ulega ŚMIERCI W WYNIKU SPOTKANIA SIĘ ZE ŚWIĘTYM DUCHEM ŻYWEGO BOGA. Stara, grzeszna natura człowieka (która jest zdominowana przez szatana) nie ma szans wytrzymać konfrontacji z całą potęgą nieba która na nią naciera w osobie Bożego Ducha. Z całą odpowiedzialnością podważam takie ,,nawrócenia,, które ,,toleruje,, trwanie w grzechach i nie radzi sobie z diabłem. ,, … wszystko co się narodziło z Boga zwycięża świat (diabelski system działania) – mówi 1 LIST JANA 5,4 – i właśnie tak się sprawy mają.
„…kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi, i mówi rzeczy ziemskie, kto przychodzi z nieba jest ponad wszystkim…”
(Ewangelia Jana 3,31)

Nowe narodzenie oddziela życie od śmierci. Gdy Bóg cię zradza, twoja grzeszna natura zostaje zabita, a na jej miejscu powstaje nowa natura, natura boża. Wiara w ten akt, powoduje manifestacje bożej mocy do twojego życia. Te manifestacje to ŁASKA. Boża moc zaczyna działać w tobie uwalniając cię od tego co stare i uzdrawiając cię z tego co chore (zarówno w sferze duszy jak i ciała).

Nowe narodzenie to nie „zmiana wiary” czy też „przynależność do jakiegoś wyznania”. Nowe narodzenie to ŚMIERĆ STAREGO CZŁOWIEKA I NARODZENIE SIĘ NOWEGO CZŁOWIEKA.

„…Ja dam im nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza, usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste…”
(Księga Ezechiela 11,19)
Gdy rodzisz się na nowo, to stajesz się posiadaczem zupełnie nowej natury.
„Kto z Boga się narodził grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził”
(1 List Jana 3,9)
Narodzony na nowo człowiek NIE MA MOŻLIWOŚCI TRWAĆ W GRZECHU! Bywa że upadnie i zgrzeszy, ale NIE DA RADY TRWAĆ W GRZECHU. Nowa natura, natura Boga nie posiada możliwości grzeszenia. Ponad to jest tak silna, że wypiera grzeszne nawyki, choroby duszy i ciała, rozrywa więzy diabelskie i całego człowieka przemienia na obraz Boga.
„…który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy”
(1 List do Tymoteusza 2,4)

Bóg chce aby każdy człowiek narodził się na nowo i prowadził z Nim zwycięskie życie.

Żeby narodzić się na nowo przede wszystkim trzeba PRAGNĄĆ. Jedyną drogą do Boga jest Jezus, a więc MUSISZ UWIERZYĆ, ŻE JEZUS JEST BOŻYM SYNEM I PONIÓSŁ NA KRZYŻU NALEŻNĄ TOBIE KARĘ, KARĘ ZA TWOJE ŻYCIE BEZ BOGA I GRZECHY POWSTAŁE W WYNIKU TAKIEGO ŻYCIA. Jezus pokonał śmierć, MUSISZ WIĘC UWIERZYĆ, ŻE ON PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ W CIELE.

Żyłeś bez Boga, PRZEPROŚ GO ZA TWOJE GRZECHY, UWIERZ ŻE CI PRZEBACZYŁ I PODEJMIJ DECYZJĘ, ŻE ZAMIERZASZ ŻYĆ NOWYM ŻYCIEM I NIE GRZESZYĆ. Bez Boga nie potrafisz żyć, WIĘC WYZNAJ USTAMI, ŻE OD TERAZ JEZUS JEST TWOIM PANEM I PODDAJ MU WSZYSTKIE TWOJE POTRZEBY I PLANY. Gdy tak postąpisz, Boży Duch zamieszka w tobie i powstaniesz do nowego życia.

„Tym zaś którzy go przyjęli dał prawo stać się dziećmi Bożymi…”
(Ewangelia Jana 1,12)
Nowe narodzenie jest PRAWEM. To oznacza, że nowo narodzony człowiek MA PRAWO DO ŻYCIA WIECZNEGO Z BOGIEM I DO ZWYCIĘSKIEGO ŻYCIA TU, NA ZIEMI.
Czy tego chcesz? Czy weźmiesz to? Wybierz życie i żyj!

Jeżeli podjąłeś decyzję, aby narodzić się na nowo lub chcesz dowiedzieć się więcej