O nas

Nasza misja

Głoszenie pełnej ewangelii i szerzenie Królestwa Bożego tak, aby każdy, kto uwierzy, mógł z sukcesem naśladować Jezusa Chrystusa. Robimy to poprzez:

W co wierzymy

Wierzymy w Jedynego prawdziwego Boga, stworzyciela nieba i ziemi (i wszystkiego co je wypełnia), który na przestrzeni dziejów objawił się jako Ojciec, Syn (Jezus) i Duch Święty.

Wierzymy, że Pismo Święte (stary i nowy testament) zostało napisane przez ludzi działających pod natchnieniem Ducha Świętego i jest ono fundamentalnym autorytetem wiary i życia.

Wierzymy, że Jezus Chrystus Jest Bożym Synem (ucieleśnionym, żywym Bogiem).

Wierzymy, że Jezus urodził się jako człowiek (w wyniku ingerencji Ducha Świętego w dziewicze łono Marii), przeżył 33 i pół roku na ziemi (nie zgrzeszywszy ani razu i wypełniwszy wszystkie, Boże przykazania zawarte w Starym Testamencie), a potem umarł w wyniku ukrzyżowania i po trzech dniach wstał z martwych w ciele, wstąpił do nieba ,zasiadł na tronie wraz z Bogiem Ojcem.

Wierzymy, że Jezus poniósł śmierć na krzyżu zamiast każdego człowieka – w wyniku czego, Bóg przebaczył ludzkości ich grzechy.

Wierzymy, że każdy człowiek rodzi się tu, na ziemi martwy duchowo (z uwagi na grzech, który oddziela człowieka od Boga i – w związku z tym, aby po śmierci pójść do nieba i spędzić wieczność z Bogiem – musi narodzić się na nowo z Ducha Świętego – po przez osobiste przyjęcie, zastępczej ofiary Jezusa, uwierzenie w Jego powstanie z martwych decyzje odwrócenia się od grzechy i ustanowienie Jezusa Panem swojego życia.

Wierzymy, że na ratunek od wiecznego potępienia (jak też na inne Boże Błogosławieństwa), nie możemy sobie zasłużyć żadnymi działaniami – ale to wszystko jest dla nas dostępne za pomocą łaski (niezasłużonej, darmowej, Bożej przychylności i Jego zdolności udzielanych ludziom) przez wiarę (pewność tego czego się spodziewamy i przeświadczenie o tym, czego nie widzimy ).

Wierzymy, że na Jezusa Chrystusa, spadły nie tylko grzechy wszystkich ludzi, ale też konsekwencje wszystkich grzechów (choroby fizyczne i psychiczne, zniewolenia duchowe, odrzucenie, ubóstwo finansowe itp.) – i każdy odrodzony z Bożego Ducha człowiek – ma prawo do przyjęcia zupełnej wolności w każdej dziedzinie życia.

Wierzymy w chrzest w Duchu Świętym i manifestacje wszystkich Jego darów w życiu każdego narodzonego z Bożego Ducha człowieka.

Wierzymy w chrzest w wodzie (po przez zanurzenie) każdego odrodzonego z Bożego Ducha człowieka, jako potwierdzenie faktu jego zależności od Jezusa.

Wierzymy w powszechne kapłaństwo wszystkich Narodzonych z Bożego Ducha ludzi. Wierzymy, że wszyscy ludzie, którzy narodzili się na nowo z Bożego Ducha są Kościołem Jezusa Chrystusa.

Liderzy

Łukasz Popiołek

Pastor

Ewa Piechula-Popiołek

Pastor

Ewa Piechula-Popiołek

Pastor

Justyna Sieradzka

Lider

Justyna Sieradzka

Lider

Małgorzata Lorenc​

Lider

Małgorzata Lorenc

Lider

Patryk Kuc

Lider

Patryk Kuc

Lider

Gabriela Całka-Kuc

Koordynator

Gabriela Całka-Kuc

Koordynator