Działania

Głoszenie ewangelii

„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego; Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do końca świata. Amen.” (Mt 28,19-20)
Naszym głównym zadaniem jest docierać z Ewangelią do ludzi niewierzących (nienarodzonych na nowo) i czynić ich uczniami Jezusa. Głosimy w Krakowie oraz w innych miejscowościach. Jesteśmy aktywni także w Internecie.

Uzdrawianie chorych i zniewolonych

„Uzdrawiajcie chorych, oczyszczajcie trędowatych, wskrzeszajcie umarłych, wypędzajcie demony. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie.” (Mt 10,8)
„A takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą: w moim imieniu będą wypędzać demony, będą mówić nowymi językami; Będą brać węże, a choćby wypili coś śmiercionośnego, nie zaszkodzi im; na chorych będą kłaść ręce, a ci odzyskają zdrowie.” (Mt 16,17-18)
Ci, którzy uwierzą w Jezusa Chrystusa (narodzą się na nowo), będą mogli uzdrawiać chorych, uwalniać od mocy złych duchów oraz wskrzeszać umarłych. Jest to obietnica dla wszystkich wierzących. W naszej służbie widzieliśmy jak Bóg uzdrawia z różnych chorób (np. cukrzycy, poparzeń skóry, bólów różnego rodzaju).
„On nasze grzechy na swoim ciele poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom, żyli dla sprawiedliwości; przez Jego rany zostaliście uzdrowieni.” (1P 2,24)
Jezus wziął na siebie choroby każdego człowieka. On cierpiał, abyś Ty nie musiał cierpieć. Nie musisz sobie niczym zasłużyć u Boga ani u ludzi, aby być uzdrowionym. Nie musisz żyć świętym życiem, nie musisz składać żadnych obietnic Bogu, nie musisz być dobrym człowiekiem. Cena uzdrowienia zastała zapłacona w całości przez Jezusa Chrystusa już 2000 lat temu na krzyżu. Do człowieka należy jedynie decyzja, czy przyjmie to do swojego życia, czy odrzuci.

Jeżeli narodziłeś się na nowo i uwierzysz, że Bóg chce Cię uzdrowić, sam możesz przyjąć uzdrowienie do swojego życia. Jeżeli nie narodziłeś się na nowo lub nie wiesz jak się modlić o uzdrowienie, skontaktuj się z nami.

Modlitwy za chorych odbywają się podczas niedzielnych nabożeństw, ewangelizacji, grup domowych oraz na indywidualnych spotkaniach. Możemy także przyjechać do osoby chorej do domu, jeśli sytuacja tego wymaga.

Poradnictwo duszpasterskie i terapeutyczne

Każdy człowiek w mniejszym lub większym stopniu zmaga się z lękiem, grzechem, niewiarą, nałogiem, współuzależnieniem, nieprzebaczeniem, żalem, złością, niskim poczuciem wartości, niestabilnością emocjonalną itd. Od tego wszystkiego człowiek, który narodził się na nowo, może być uwolniony, a jego osobowość może ulec przemianie.

„Umiłowany, pragnę przede wszystkim, aby ci się dobrze powodziło i abyś był zdrowy, tak jak dobrze się powodzi twojej duszy”. (3J 1,2)
„Duch Pana BOGA jest nade mną, bo PAN mnie namaścił, abym głosił dobrą nowinę cichym, posłał mnie, ABYM OPATRZYŁ RANY SKRUSZONYM W SERCU, abym zwiastował uwięzionym wyzwolenie, a związanym otworzenie więzienia” (Iz 61,1)
„Złodziej przychodzi tylko po to, żeby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem, aby miały życie i aby miały je w obfitości”. (J 10,10)
„On przebacza wszystkie twoje nieprawości, on uzdrawia wszystkie twoje choroby; On wybawia twoje życie od zguby, on cię koronuje miłosierdziem i wielką litością. On nasyca dobrem twoje usta i odnawia twoją młodość jak u orła”. (Ps 103,3-5)
Poprzez indywidualne rozmowy (spotkania i/lub rozmowy telefoniczne) uczymy ludzi jak korzystać z łaski płynącej z dzieła krzyża Jezusa Chrystusa. W procesie tym człowiek:
Dzięki temu człowiek buduje relację z Bogiem i staje coraz bardziej podobnym do Chrystusa, przez co jego emocjonalne i osobowościowe problemy się rozwiązują.

Wolny od depresji​

Depresja to choroba, która może dotknąć osoby w każdym wieku.

Smutek czy dołek psychiczny, w jaki zdarza się wpadać ludziom od czasu do czasu to normalne elementy codziennego życia emocjonalnego, jest to jedna z reakcji organizmu na niepowodzenia czy rozczarowania. Kiedy jednak uczucie pustki i rozpaczy zaczynają dominować i nie mijają – nie pozwalając człowiekowi cieszyć się życiem jak dotychczas – może się okazać, że człowiek ów cierpi na depresję.

Wiele osób stosuje termin ‘depresja’, opisując uczucie smutku, ale ta choroba to coś znacznie więcej. Osoby ze zdiagnozowaną depresją często opisują, że czują się jakby żyły w „czarnej dziurze” lub były skazane na nieuniknione niepowodzenia. Niektórzy w ogóle nie skarżą się na uczucie smutku – zamiast tego czują się apatyczni, nie mają energii do życia, mają wrażenie, że nie ma ono sensu.

Depresja to stan, który pojawia się niespostrzeżenie i powoli. Depresja przede wszystkim różni się od uczucia smutku tym, że zakłóca codzienne życie człowieka. Nie pozwala człowiekowi normalnie pracować, uczyć się, jeść, spać czy po prostu bawić się. Uczucia bezsilności, bezradności, beznadziejności są bardzo intensywne i rzadko ustępują, chociażby w najmniejszym stopniu. Najczęściej sprowadza się to do tego, że dotychczasowe zainteresowania przestają być ważne, człowiek unika spotkań ze znajomymi i towarzyszy mu ciągłe uczucie zmęczenia. Wykonywanie codziennych obowiązków przytłacza go. Człowiek powoli traci poczucie sensu, staje się bierny, nie wykazuje ochoty na żadną aktywność i jedyne czego pragnie to samotność. Człowiek ma poczucie niezrozumienia przez bliskich, wszystko, co do tej pory przynosiło nam radość, jest dla nas obojętne.

Choroba ta dotyczy dwa razy częściej kobiet niż mężczyzn. Istnieją dwie grupy ludzi cierpiących na depresję, i każdej z tych grup towarzyszą różne objawy.

Grupa pierwsza:
Grupa druga:
Żeby można było mówić o prawdopodobieństwie wystąpienia depresji, muszą przejawiać się przynajmniej dwa, z powyżej podanych symptomów. Podejmując odpowiednie kroki, można ZUPEŁNIE wyjść z depresji.

“Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę; posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych, abym dał płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast DUCHA ZWĄTPIENIA. I będą ich zwać dębami sprawiedliwości, szczepem Pana ku Jego wsławieniu. I odbudują starodawne ruiny, podźwigną opustoszałe osiedla przodków, odnowią zburzone miasta, osiedla opustoszałe od wielu pokoleń.” (Iz 61,1-4)

Te wersety biblijne pokazują wyraźnie, co stoi za depresją i jak się jej pozbyć. Bez względu na to, czy depresja ma podłoże fizjologiczne, czy duchowe – to zniwelowanie jej działania w życiu człowieka jest możliwe za pomocą przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela, i rozpoczęcie korzystania z zasobów mocy Ducha Świętego. Jeżeli potrzebujesz pomocy z powodu depresji, chcemy Ci pomóc przyjąć Twoje uzdrowienie i wolność.

Kościół Dziecięcy

„Pouczaj dziecko w drodze, którą ma iść, a gdy się zestarzeje, nie odstąpi od niej”. (Prz 22,6)
Ewangelia jest dostępna także dla dzieci. Ona mogą doświadczać więzi z Jezusem oraz używać darów Ducha Świętego tak samo, jak osoby dorosłe. Założenia pracy z dziećmi w kościele:
  1. Rodzice są odpowiedzialni za głoszenie Ewangelii swoim dzieciom – oni wiedzą najlepiej, kiedy ich dzieci są gotowe na podjęcie kroków wiary;
  2. Uczymy dzieci standardów wiary w oparciu o prawdy Nowego Przymierza – wspieramy rodziców w uczeniu dzieci, aby otrzymywały one spójny przekaz praktycznego życia z Bogiem na co dzień;
  3. Usługujemy dzieciom tak, jak dorosłym – nie mamy schematu, podręcznika, a prowadzimy dzieci na fundamencie proroczo-apostolskim, do pełni poznania Chrystusa;
  4. Praca z dziećmi to praca z całą rodziną – udzielamy wsparcia w rozwoju duchowym oraz wychowaniu dziecka.
Podczas niedzielnych nabożeństw prowadzimy osobne zajęcia dla dzieci starszych. Wszystkim dzieciom udostępniamy salę do zabawy.

Nasze działania opieramy o pięcioraką służbę (Ef 4,11-13), a także praktykujemy używanie darów Ducha Świętego (1 Kor 12,4-10) – zarówno na naszych spotkaniach jak i w codziennym życiu.

Jeśli potrzebujesz pomocy, modlitwy lub chcesz dowiedzieć się więcej