Czy Kościół Rzymsko-katolicki jest sektą?

Poniżej omawiam 7 głównych cech charakterystycznych dla sekt wg encyklopedii PWN oraz katolickiego portalu Adonai.pl. Chcąc być maksymalnie obiektywnym, omawiam poszczególne cechy, posiłkując się głównie: cytatami z Katechizmu Kościoła Katolickiego (KKK), który jest jedyną i niepodważalną wykładnią wiary każdego katolika, faktami z historii kościoła oraz Biblią. Poszczególne paragrafy katechizmu są ponumerowane, więc łatwo można je …

Czy Kościół Rzymsko-katolicki jest sektą? Read More »

Czyściec a dzieło krzyża Jezusa Chrystusa

Czyściec wg katechizmu KRK: KKK 1030 Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni, chociaż są już pewni swego wiecznego zbawienia, przechodzą po śmierci oczyszczenie, by uzyskać świętość konieczną do wejścia do radości nieba. KKK1032 Nauczanie to opiera się także na praktyce modlitwy za zmarłych, której mówi już …

Czyściec a dzieło krzyża Jezusa Chrystusa Read More »

Sakrament spowiedzi a dzieło krzyża Jezusa Chrystusa

  Spowiedź wg katechizmu KRK: Katechizm KRK 1424 Nazywa się go sakramentem spowiedzi, ponieważ oskarżenie – spowiedź z grzechów przed kapłanem jest istotnym elementem tego sakramentu. Sakrament ten jest również „wyznaniem”, uznaniem i uwielbieniem świętości Boga oraz Jego miłosierdzia wobec grzesznego człowieka. Nazywa się go sakramentem przebaczenia, ponieważ przez sakramentalne rozgrzeszenie wypowiedziane słowami kapłana Bóg …

Sakrament spowiedzi a dzieło krzyża Jezusa Chrystusa Read More »

Sakrament chrztu a dzieło krzyża Jezusa Chrystusa

Grzech pierworodny i piekło dla nieochrzczonych dzieci Katechizm KRK 1250 – Dzieci, rodząc się z upadłą i skażoną grzechem pierworodnym naturą, również potrzebują nowego narodzenia w chrzcie, aby zostały wyzwolone z mocy ciemności i przeniesione do Królestwa wolności dzieci Bożych, do którego są powołani wszyscy ludzie. Czysta darmowość łaski zbawienia jest szczególnie widoczna przy chrzcie …

Sakrament chrztu a dzieło krzyża Jezusa Chrystusa Read More »

Aborcja i ogród Eden

W Polsce wrze po tym, jak rząd uregulował zasady dokonywania aborcji. Ludzie zastanawiają się, debatują i kłócą o to, jakie rozwiązanie jest właściwe. Jedni uważają, że dobrą rzeczą jest umożliwić kobietom dokonanie aborcji, inni zaś, że dobrą rzeczą jest chronić życie dziecka za wszelką cenę. Zdań jest wiele, każdy ma swoje argumenty, ale też wszystkie …

Aborcja i ogród Eden Read More »